Polymer Research & Technology


Troubleshooting & Analyse

Artecs beschikt over een breed scala aan technieken om polymeren te analyseren, materiaal eigenschappen te bepalen en product of materiaal falen te achterhalen.

In samenwerking met uw experts definiëren we het probleem en stellen we een plan van aanpak op. Het oplossen van problemen en analyseren van materialen kan snel, flexibel en kosten efficiënt door ons worden uitgevoerd.

Gebruikte technieken voor klanten

Voorbeelden van veelvuldig door ons gebruikte technieken voor klanten zijn o.a.:

Infrarood analyse

Electronen microscopie

Tensile experiments

Mechanische testen

DSC analyse

Elementen xray analyse

TGA analyse

1H en 13C NMR analyse

Goed advies en conclusie

Door de wetenschappelijke aanpak en een goede analyse van data kunnen wij u voorzien van een helder advies. Denkt u hierbij aan:

Kwaliteitscontrole

Contaminaties opsporen

Thermische stabiliteit van producten

Onderzoek naar breukgedrag

Mechanische integriteit

Kruip gedrag van producten

Chemische resistentie