Polymer Research & Technology


Materiaal selectie voor producten en applicaties

Vervanging van rubber door thermoplastische elastomeren
Bij applicaties waar polymeren worden blootgesteld aan (hoge) mechanische krachten worden op dit moment nog vaak rubbers gebruikt. Er wordt echter volop onderzoek gedaan naar betere en goedkopere alternatieven. Een mogelijk alternatief voor rubber is het gebruik van thermoplastische elastomeren (TPE). Artecs heeft de mogelijkheid om thermoplastische elastomeren te testen op trekkracht, elasticiteit, hysterese, scheurgedrag, vermoeiingsgedrag, kruipgedrag, enz. Dit om het materiaal goed in kaart te brengen. Aan de hand van de verkregen gegevens en specificaties van de applicatie kan Artecs voor haar klant onderzoeken of een rubbercompound vervangen kan worden door een TPE en mogelijke alternatieven aandragen.

Related Works.

Loading

Polymeren voor biomedische toepassingen

Polymeren voor biomedische toepassingen

Plastic compounderen

Plastic compounderen