Polymer Research & Technology


Op weg naar drinkwater zonder medicijnresten

Samen met de spinoff bedrijf NX Filtration en Universiteit Twente gaat ARTECS nieuwe polymeren ontwikkelen voor het nanofiltreren van onder meer medicijnresten en pesticiden uit drinkwater. Vanuit de UT is de groep Materials Science and Technology of Polymers (MESA+ Instituut voor Nanotechnologie) betrokken bij het nieuwe project ‘24Water’, en ook waterleidingbedrijf Oasen.

Hoewel het drinkwater in West-Europa uitstekend is, staat de kwaliteit wel onder druk door bijvoorbeeld verontreiniging met medicijnresten, pesticiden en hormoon verstorende stoffen. Bestaande technieken om deze micro- en nanodeeltjes ook uit het water te halen, zijn kostbaar en verbruiken veel energie. Membranen met een ultradunne en selectieve polymeerlaag kennen deze nadelen niet: het water passeert deze laag, maar de schadelijke stoffen niet. Een ‘proof of concept’ is er al, op laboratoriumschaal.

Opschalen
In dit project gaat het consortium de stap van het lab naar industriële productie en grootschalige toepassing mogelijk maken. Daarvoor werkt het consortium nauw samen met de groep Materials Science and Technology of Polymers van prof. Julius Vancso .Ook de eindgebruiker is bij ‘24Water’ betrokken: drinkwaterleverancier Oasen in Zuid-Holland. Dankzij partners uit de hele keten kan het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit een belangrijke impuls krijgen.
Voor het project 24Water trekken de EU, het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel een miljoen euro uit, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)